Ders İçerikleri

-- --Bilim Seçmelisi
Kredi:
3
***Science Elective: Subject to departmental approval, to be taken as a science elective.
ENGL 105Edebi Metinlere Giriş I
Kredi:
3
Edebiyat biçimlerine ve metinlerin edebi ve üslup özelliklerine göre analizine giriş. Üç ana edebiyat türünün (şiir, öykü ve tiyatro) başlıca örneklerinin ve öğrencilere bu metinleri daha bütünsel bir şekilde anlayıp değerlendirme yetilerini kazandırmak amacıyla çeşitli eleştiri ilkeleri ve yorum araçlarının çalışılması.
ENGL 106Edebi Metinlere Giriş II
Kredi:
3
Edebi metinlerin tür ve biçem özelliklerine göre analizine giriş. Ana edebiyat türlerinden biri olan roman türünün başlıca örneklerinin ve öğrencilere bu metinleri daha bütünsel bir şekilde anlayıp değerlendirme yetilerini kazandırmak amacıyla çeşitli eleştiri öğretileri ve yorum araçlarının çalışması.
FR/SPA/GER/JPYabancı Dil Seçmelisi
Kredi:
3
İngilizce haricinde tek bir yabancı dilin 24 kredisidir. Dilin seçimi Bölümün onayına tabidir.
HIST 105 / HUM 101Modern Dünyanın Oluşumu I / Kültürel Karşılaşmalar I
Kredi:
3
A comparative inquiry into the origins, development and interaction of world civilizations. Exploration of the ancient, classical, Byzantine, medieval, Islamic and early Renaissance past of the Mediterranean region and the Near East; the impact of the early Turkic peoples in Central Asia and the Islamic World; the diverse cultures of South East Asia, China and Japan. Weekly discussion sessions and the study of audio-visual materials required.
HIST 106 / HUM 102Modern Dünyanın Oluşumu II / Kültürel Karşılaşmalar II
Kredi:
3
A comparative exploration of the political, social and economic worlds of the three major Islamic empires of the early modern age; the Renaissance and the Reformation; the making of the absolutist states of Europe; science and commerce; the English Revolution and the Enlightenment; the American, French and Russian Revolutions of the modern age; the Industrial Revolution; nationalism and imperialism; World Wars I and II; the decline and transformation of China, Japan, India, the Ottoman world, Iran and Egypt in the modern age. Weekly discussion sessions and the study of audio- visual materials required.
HSS --İnsani Bilimler Seçmelisi
Kredi:
3
**** HSS Elective: Subject to departmental approval, to be taken as a complementary elective.
HTR 311Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I
Kredi:
2
A general survey of Turkish history from about the mid-19th century until World War II with a particular focus on the early Republican era. A comparative and analytical account of Westernization and Ottoman reform attempts, the struggle for constitution, the economic and social transformations, diplomacy and foreign policy, World War I, the rise of Turkish nationalism, the National Struggle, Kemalist social, economic and cultural reforms in the 1920s and 1930s with special emphasis on the Kemalist principles.
HTR 312Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II
Kredi:
2
A general survey of Turkish history from the beginning of World War II until the present. A comparative and analytical account of party-politics, social movements and mobilizations; different interpretations of Kemalism, the problems of urbanization, industrialization, and immigration; cultural and ideological changes, Turkey's foreign policy and an overall assessment of Turkey's standing in light of national and international developments.
INT 202Sözlü Çeviriye Giriş
Kredi:
3
Sözlü çevirinin başlıca türlerine ve uygulama alanlarına giriş. Sözlü çeviride temel beceri ve tekniklerin kazanılmasında ilk adımlar. Türkçe-İngilizce dilleri arasında yazılı metinlerin sözlü çevirisi. İkili görüşme çevirisi. Gerçek konferans metinleri ile yapılacak çalışmalar. Sözlü çeviri için gerekli araştırma araçları ile tanışma. Farklı alanlara ilişkin terminoloji çalışmaları. Laboratuvar.
INT 301Ardıl Çeviriye Giriş
Kredi:
3
Ardıl çeviriye giriş. Kuramsal yaklaşımlar. Tutulan notları genişleterek çevirmenin konuşmayı sözlü olarak aktarması. İngilizce ve Türkçe anlama, not alma, bellek güçlendirme becerilerinin geliştirilmesi. Gerçek konferans metinleriyle farklı alanlarda sözcük dağarcığının oluşturulması. Laboratuvar.
Prerequisite:
INT 202
INT 412Konferanslarda Eşzamanlı Çeviri Uygulaması
Kredi:
3
Gerçek konferans ortamlarında profesyonel deneyim kazandırılması. Öğretim elemanının denetiminde kampüs dışındaki konferanslarda eşzamanlı çeviri alıştırmaları.
INT 415Eşzamanlı Çeviri I
Kredi:
3
Konferans çevirmenliğinde uzmanlaşan öğrenciler için ekonomi, pazarlama, uluslararası politik, tıp, hukuk konularında gerçek konferans metinlerinin ses kayıtlarıyla kabinlerde eşzamanlı çeviri alıştırmaları. İngilizce'nin ve Türkçe'nin farklı kullanımları. Laboratuvar.
INT 416Eşzamanlı Çeviri II
Kredi:
3
Konferans çevirmenliğinde uzmanlaşan öğrenciler için, güncel konularda gerçek konferans metinlerinin ses kayıtlarıyla kabinlerde ve kampüs dışı konferanslarda eşzamanlı çeviri alıştırmaları. Laboratuvar.
Prerequisite:
INT 415
INT 417Ardıl Çeviri
Kredi:
3
INT 301 dersinin devamı. Konferans çevirmenliğinde uzmanlaşan öğrenciler için not tutma tekniğinin daha ileri düzeyde malzeme kullanılarak geliştirilmesi. Laboratuvar.
Prerequisite:
INT 301
INT 418Sözlü Çeviri Uygulamasına Kuramsal Yaklaşımlar
Kredi:
3
Farklı paradigmaların (bilişsel, sosyo-kültürel, fizyolojik ve çeviri kuramıyla ilgili) güçlü ve zayıf yönlerinin irdelenmesi. Sözlü çeviri alıştırmalarının ardından süreç ve ürünün farklı paradigmalara göre eleştirilmesi. Dönem ödevi.
INT 419Sözlü Çeviri Projesi Tasarımı
Kredi:
1
INT 420 Sözlü Çeviri Projesi için yapılacak ön çalışmalar. Sözlü çeviri alanında yapılacak bilimsel araştırma için konu ya da çeviri için kaynak metnin seçilmesi. Taslak hazırlanması ve metin çözümlemesi.
INT 420Sözlü Çeviri Projesi
Kredi:
3
Kaydedilmiş kapsamlı bir konferans metninin veya sözlü çeviriyle ilgili bir metnin İngilizceden Türkçeye ve/veya Türkçeden İngilizceye çevirisi veya sözlü çeviri ile ilgili bir konuda bilimsel bir araştırma projesinin bir öğretim elemanının danışmanlığında yürütülmesi.
Prerequisite:
INT 419
LING 101Dile ve Dilbilime Giriş I
Kredi:
3
An introductory course to the study of language focusing on the properties of natural languages and aiming to familiarize the student with linguistic terminology and the concepts underlying these terms.
POLS 101Politika Bilimlerine Giriş
Kredi:
3
Siyaset bilimi çalışmalarına giriş. Siyaset biliminin yöntem bilimi ve terimleri. Yönetim ve idare. Yürütme, yasama, yargı. Yönetişim, siyasal katılım, siyasal aktörler, devlet idaresinde yapılar ve süreçler. Siyaset kuramının temel kavramları; karşılaştırmalı siyaset ve uluslararası ilişkiler.
SOC/ PSY/PHİL 101İnsani Bilimler Seçmelisi
Kredi:
3
TR --Bölüm Seçmelisi
Kredi:
3
TR 106Çeviribilimde Akademik Makale Yazımı
Kredi:
3
Çeviribilim alanında kısa akademik makale yazımının ana aşamaları. Çeviribilimde araştırma alanları. Makale için konu belirleme ve belirlenen konuya uygun bir yaklaşım geliştirme. Kütüphane araştırması, internette araştırma ve alan araştırması. Kaynakların değerlendirilmesi, kullanılması ve belgelenmesi. Makalenin yapısının oluşturulması. Akademik İngilizcenin kuralları ve sorunları. Makale formatının düzenlenmesi.
TR 108Çevirmenler için Türkçe
Kredi:
3
Geleceğin çevirmenlerinin gereksinimleri doğrultusunda Türkçenin düzgün ve ustaca kullanımı. Kompozisyon alıştırmaları ve dil içi çeviri yapılarak Türkçe metinlerin yeniden yazımı. Türkçede yaygın dil yanlışlarının düzeltilmesi. İngilizce gazete makalelerinin Türkçe özetlenmesi. Türkçede yeni türetilen kültürel ve bilimsel terim ve kavramların tanıtımı. Sunumlar ve dönem ödevi.
TR 109Çeviri ve Çeviribilim'e Giriş I
Kredi:
3
Başlangıç düzeyinde çeviri kuram ve uygulamaları. Metin türleri ve bu türlerle ilgili çeviri teknikleri. Alıştırmalar, sunumlar, yazılı ödevler.
TR 110Çeviri ve Çeviribilime Giriş II
Kredi:
3
Çeviri kuramı ve uygulamaları. Eş değerlik sorunsalı ve çeviri stratejileri. Çeviri tarihine giriş. Yoğun çeviri uygulamaları, sunumlar ve yazılı ödevler.
Prerequisite:
TR 109
TR 111Çevirmenler İçin Etkili Konuşma ve Yazma
Kredi:
4
Farklı söylem ve metin türlerinde kullanılan sözlü anlatım araç ve biçemleriyle tanışma. Yazılı çeviri, sözlü çeviri ve akademik çalışmalarda kullanılan dil becerilerinin uygulamalar ve ödev ile geliştirilmesi. Yazılı ve sözlü iletişimde İngilizcenin doğru kullanımı. Yazı sürecinde dil bilgisi, sözcük seçimi ve biçem ile ilgili sorunların tartışılması. Telaffuz ve ses kullanımının yanı sıra, topluluk önünde konuşma korkusunu yenme, dinleyici analizi, beden dilinin önemi gibi sözlü anlatıma ilişkin diğer konular.
TR 203Çevirmenler için Bilişim Teknolojileri
Kredi:
3
Çevirmenler ve dil uzmanları için bilişim teknolojilerine giriş. Başlıca dil teknolojilerinin ve bunların tarihî gelişimlerinin incelenmesi. Yaygın olarak kullanılan yazılım uygulamalarının, özellikle kelime işlemcileri ve çeviri yazılımlarının kullanılması. Mevcut teknolojilerin yarar, kullanım ve yetersizliklerinin tartışılması. Etik sorunlar. Bu alandaki araştırmaların değerlendirilmesi.
TR 215Teknik Çeviri
Kredi:
3
Bilim, teknoloji, hukuk ve tıp alanında yazılı çeviri becerisinin geliştirilmesi. Temel terminoloji çalışması. Teknik çeviriye kuramsal yaklaşımlar. Alıştırmalar ve yazılı ödevler.
TR 301Çeviri Kuramları
Kredi:
3
Çeviri kuramları ve çeviribilimde çağdaş yaklaşımlar. Kültür paradigmasına özgü yaklaşımlar.Çeviride bağlam, durum ve güç ilişkileri.
TR 314Edebiyat Çevirisi
Kredi:
3
Çevrilecek metnin doğasına ve yapısına uygun farklı yaklaşımlarla metin çözümlemeleri, bunu izleyen çeviri alıştırmaları ve eleştirileri. Farklı yazınsal türler, söz sanatları ve biçemsel ögelerle ilgili uygulamalar. Alıştırma, sunum ve yazılı ödevler.
TR 316Çeviri Eleştirisi
Kredi:
3
Yayımlanmış çevirilerin eleştirel incelemesi; hata tespiti ve kuralcılık yerine kuramsal okumalara dayanan bilincin geliştirilmesi.
TR 318Seminer
Kredi:
1
Çevirinin uygulama ve araştırma alanlarına giriş.
TR 401Çeviri ve Çeviribilimde Güncel Konular
Kredi:
1
TR 401Çeviri ve Çeviribilimde Güncel Konular
Kredi:
1
Çağdaş çeviri kuramlarıyla ilgili okumalar. Disiplinlerarasılık, çeviri sosyolojisi, yapısökümü ve çeviri. Çeviri ve yayın dünyası. Çeviri etiği.
TR 427Çeviri Projesi Tasarımı
Kredi:
1
TR 428 Çeviri Projesi için yapılacak ön çalışmalar. Konu ya da çeviri için kaynak metnin seçilmesi. Taslak hazırlanması ve metin çözümlemesi.
TR 428Çeviri Projesi
Kredi:
3
Kapsamlı bir edebiyat metninin/edebiyat dışı metnin İngilizceden Türkçeye ve/veya Türkçeden İngilizceye çevirisi veya çeviri ile ilgili bir konuda bilimsel araştırma projesinin bir öğretim elemanının danışmanlığında yürütülmesi.
Prerequisite:
TR 427
TR/INT --Bölüm Seçmelisi
Kredi:
3
UNR --Sınırsız Seçmeli
Kredi:
3