Ders Programı

Yazılı Çeviri Yüksek Lisans Programının amacı yayıncılık sektöründe çalışacak çevirmen ve editörler, ve çeviribilim alanında çalışacak araştırmacı ve çeviri eğitmenleri yetiştirmektir. Program, çeviriblim bölümü mezunlarının yanı sıra, farklı uzmanlık alanlarında eğitim almış kişilerin çeviri konusunda kendilerini geliştirmelerine de olanak tanır. Bu amaç doğrultusunda, çevirinin uygulama, kuram ve eleştiri boyutları öğrenciye sunulmaktadır.

Yüksek Lisans Programı bir lisans derecesine sahip, İngilizce ve Türkçe yetkinliğini kanıtlayan tüm adaylara açıktır. Bu programa başvuran adayların Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetmeliğince gerekli görülen şartları yerine getirmeleri zorunludur.

Yazılı Çeviri alanında Yüksek Lisans Derecesi almak için öğrencilerin bir çeviri projesi ve yüksek lisans tezi dahil olmak üzere toplam 25 kredilik dersleri tamamlamaları gerekmektedir.

Birinci Dönem
Kredi AKTS
TR 501 Çeviri Uygulamasında Yaklaşımlar
Kaynak metinde dilsel ve kültürel inceliklerin yorumlanması ve erek metinde yeniden yapılandırılması konusunda öğrencilerin becerilerini geliştirmeye yönelik yoğun çeviri alıştırmaları. Çeviribilim terminolojisinin ve tüm başvuru malzemelerinin kullanımı.
3 3 7 7
TR 511 Edebiyat Çevirisi I
Analysis of literary discourse with a view to devising strategies for the translation of a wide variety of texts. Special emphasis on drama. Application of strategies through constant practice.
3 3 7 7
TR 521 Çeviri Kuramları
Survey of translation theories from their origins to the present. Emphasis on contemporary theories: their role and function in translating, criticism and translator- training. Term paper.
3 3 7 7
TR 529 Biçembilim
Study of distinctive features in literary expression and creative writing. Focus on various genres, with emphasis on Turkish and Western works, keeping in perspective the role of style in the translation process. Term paper.
3 3 7 7
12
12
28
28
İkinci Dönem
Kredi AKTS
TR 512 / 524 / 526 Uzmanlaşma Seçmelisi
TR 512 Literary Translation II (2+0+3) 3 ECTS 7 (Edebiyat Çevirisi II) Analysis of literary discourse with a view to devising strategies for the translation of a wide variety of texts. Special emphasis on poetry and fiction. Application of strategies through constant practice. TR 524 Editing (3+0+0) 3 ECTS 7 (Redaksiyon) Practice in editing translations, in copy editing, and in preparing a substantial translated text for publication. TR 526 Literary Criticism and Translation Theories (3+0+0) 3 ECTS 7 (Edebiyat Eleştirisi ve Çeviri Kuramları) Survey of the interaction of literary criticism and translation theories over the last two centuries. Analysis from diachronic and synchronic perspectives.
3 3 7 7
TR 522 Çeviri Eleştirisi
Edebiyat ve felsefe metinlerinin yayımlanmış çevirilerinde eleştirilecek alanların saptanması. Metinlerin, çeviribilim alanındaki son gelişmelere dayanarak, farklı açılardan incelenip eleştirilmesi. Dönem ödevi.
3 3 7 7
TR 530 Çeviride Araştırma Yöntemleri
TR 530 Research Techniques in Translation (3+0+0) 3 ECTS 7 (Çeviride Araştırma Yöntemleri) Methodological approach to research. Designing a research project in translation studies: selection, planning and techniques of research. Focus on interconnecting different theories with appropriate research.
3 3 7 7
TR 532 Çeviri Projesi
TR 532 Translation Project (3+0+3) 4 ECTS 8 (Çeviri Projesi) Supervised translation of a complete text, supplemented by a commentary explaining the translation process and the problems encountered; a glossary of technical terms, and a list of references.
4 4 8 8
TR 579 Yüksek Lisans Semineri
TR 579 Graduate Seminar Non-Credit (0+1+0) ECTS 3 (Yüksek Lisans Semineri) Seminars offered by faculty, guest speakers and/or graduate students designed to widen students' perspectives on specific topics of interest and to expand their range of scientific research techniques and publication ethics.
0 0 3 3
13
13
32
32
Üçüncü Dönem
Kredi AKTS
TR 690 Tez
TR 690 Thesis ECTS 30 (Tez)
0 0 30 30
0
0
30
30