Ders Programı

 

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü’nün sunduğu Konferans Çevirmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Avrupa Birliği Mükemmeliyet Merkezi statüsüne sahiptir. Avrupa Konferans Çevirmenliği Yüksek Lisans Programları Birliği'ne (European Masters in Conference Interpreting - EMCI) Türkiye'den üye kabul edilmiş olan tek programdır ve EMCI'ın Kalite Komitesi üyesidir (http://www.emcinterpreting.org/).

Konferans Çevirmenliği Yüksek Lisans Programı, iki yıllık ve çokdilli bir programdır. Çeviribilim, hukuk, işletme, uluslararası ilişkiler, ekonomi, tıp, mühendislik gibi farklı alanlarda lisans eğitimini tamamlamış adaylara yöneliktir. Adayların Türkçenin yanı sıra ileri düzeyde İngilizce bilmesi, ayrıca Fransızca, Almanca, İspanyolca ya da İtalyanca dillerinden birinde de çeviri yapabilecek düzeyde yetkinliği olması gerekmektedir.  (İngilizce ve Türkçe dışındaki diller programın açıldığı dönemlerde belirlenmektedir. Her yıl sunulan dil kombinasyonları için Başvuru ve Kayıt bölümüne bakınız).

Programının  birbirini tamamlayan iki temel amacı vardır. Bunlardan ilki, Türkiye’de ve uluslararası iş çevrelerinde çokdilli konferans çevirmenlerine artan talep ve Avrupa Birliği üyelik süreci çerçevesinde öğrencilere konferans çevirmeni olarak gerek duyacakları bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Programın diğer amacı ise, hızla gelişmekte olan Sözlü Çeviri Araştırmaları konusunda yetkin, kendi süreç ve konumunu sorgulayabilen, alanla ilişkili kuram ve yöntemleri bilen ve kullanabilen, eleştirel düşünceye sahip çevirmenler yetiştirmektir.

 

Bilimsel Hazırlık (Tüm öğrenciler için zorunludur-alınan krediler YL programı dahilinde sayılmayacaktır)
Kredi AKTS
INT 301 Ardıl Çeviriye Giriş
Introduction to consecutive interpreting. Theoretical approaches. Expansion of speech based on notes. Training in comprehension, note-taking and memory skills in both English and Turkish. Specialized vocabulary in various fields through the study of authentic conference texts. Laboratory.
3 3 5 5
INT 318 Eşzamanlı Çeviriye Giriş
Theoretical and practical introduction to the basic processes and strategies of simultaneous interpreting through recordings of authentic conference material. A brief history of the profession. Simulated interpreting in translation booths. Laboratory.
3 3 5 5
INT 320 Toplum Çevirmenliği
Training in the skills of interpreting (English-Turkish, Turkish-English) for the social services and in legal, medical and educational settings. Familiarization with the diverse demands of community interpreting. Laboratory.
3 3 5 5
INT 417 Ardıl Çeviri
A continuation of INT 301 with emphasis on improving note-taking for students who specialize in conference interpreting. Introduction of subject matter at a more challenging level. Laboratory.
3 3 5 5
TR 403 Uluslararası Örgütlerin Siyasal Söylemi
Analytical survey of the political discourse emerging from the role and impact of international organizations (e.g. United Nations, European Union, Council of Europe), to facilitate students' performance in translation and conference interpreting. Discussions on the main issues of international politics and Turkish foreign policy.
3 3 5 5
15
15
25
25
Birinci Dönem
Kredi AKTS
INT 501 Eşzamanlı Çeviri B<>A
Development of the fundamental processes and strategies of simultaneous interpreting. Practice of simultaneous interpreting from and into the students' two active languages (A and B languages). Simulations of conference situations with special emphasis on the various problems and challenges posed by real-life interpreting practice. Discussion on the dialectical relationship between the socio-cultural context, the interpreter and the interpreting performance.
4 4 8 8
INT 503 Eşzamanlı Çeviri C>A
INT 503 Simultaneous Interpreting C>A (2+0+2) 3 ECTS 6 (Eşzamanlı Çeviri C>A) Development of the fundamental processes and strategies of simultaneous interpreting. Practice of simultaneous interpreting from the students' C language into the A language. Simulations of conference situations with special emphasis on the various problems and challenges posed by real-life interpreting practice. Discussion on the dialectical relationship between the socio-cultural context, the interpreter and the interpreting performance.
3 3 6 6
INT 505 Konferanslarda Eşzamanlı Çeviri
INT 505 Simultaneous Interpreting in Conference Situations (4+0+0) 4 ECTS 8 (Konferanslarda Eşzamanlı Çeviri) Acquisition of professional skills required in actual conference situations. Attendance at conferences on a diversity of topics and interpreting exercises. Analysis and criticism of interpreting performance in actual conference situations.
4 4 8 8
INT 508 Sözlü Çeviri Kuramı
INT 508 Interpreting Theory (3+0+0) 3 ECTS 7 (Sözlü Çeviri Kuramı) Introduction to interpreting research and theory. Study of existing literature. Discussion on the cognitive, psycholinguistic, neurological and sociological paradigms in analysing and understanding the process and product of interpreting. Developing self-reflexivity in interpreters on their interpreting performance.
3 3 7 7
INT 509 Ardıl Çeviri B<>A
INT 509 Consecutive Interpreting B<>A (3+0+2) 4 ECTS 8 (Ardıl Çeviri B<>A) Training in consecutive interpretation. Summarization, comprehension, note-taking and memory skills from and into the students' active languages (A and B languages). Specialized vocabulary in various fields through the study of authentic conference texts.
4 4 8 8
TR 511 Ardıl Çeviri C>A
INT 511 Consecutive Interpreting C>A (2+0+2) 3 ECTS 6 (Ardıl Çeviri C>A) Training in consecutive interpretation. Summarization, comprehension, note-taking and memory skills from the students' C language into the A language. Specialized vocabulary in various fields through the study of authentic conference texts.
3 3 6 6
21
21
43
43
İkinci Dönem
Kredi AKTS
INT 502 İleri Eşzamanlı Çeviri B<>A
INT 502 Advanced Simultaneous Interpreting B<>A (3+0+2) 4 ECTS 8 (İleri Eşzamanlı Çeviri B<>A) Advanced practice of simultaneous interpreting from and into the students' active languages (A and B languages). Simulations of conference situations with invited guest speakers, focusing on the various problems and challenges posed by real-life interpreting practice. Integration of on-sight interpreting skills to actual performance (simultaneous with text). Discussion on the dialectical relationship between the socio-cultural context, the interpreter and the interpreting performance.
4 4 8 8
INT 504 İleri Eşzamanlı Çeviri C>A
INT 504 Advanced Simultaneous Interpreting C>A (2+0+2) 3 ECTS 6 (İleri Eşzamanlı Çeviri C>A) Advanced practice of simultaneous interpreting from the students' C language to the A language. Simulations of conference situations with invited guest speakers, focusing on the various problems and challenges posed by real-life interpreting practice. Integration of on-sight interpreting skills to actual performance (simultaneous with text). Discussion on the dialectical relationship between the socio-cultural context, the interpreter and the interpreting performance.
3 3 6 6
INT 506 Konferanslarda İleri Eşzamanlı Çeviri
INT 506 Advanced Simultaneous Interpreting in Conference Situations (4+0+0) 4 ECTS 8 (Konferanslarda İleri Eşzamanlı Çeviri) Development of professional skills in actual conference situations. Attendance at specialized conferences and seminars on a range of topics. Analysis of actual interpreting performance in conferences.
4 4 8 8
INT 510 İleri Ardıl Çeviri B<>A
INT 510 Advanced Consecutive Interpreting B<>A (3+0+2) 4 ECTS 8 (İleri Ardıl Çeviri B<>A) Advanced practice of consecutive interpreting between the students' active languages (A and B languages). Further training in content analysis and expansion of longer chunks of structured speech based on notes.
4 4 8 8
INT 512 İleri Ardıl Çeviri C>A
INT 512 Advanced Consecutive Interpreting C>A (2+0+2) 3 ECTS 6 (İleri Ardıl Çeviri C>A) Advanced practice of consecutive interpreting from the students' C language into the A language. Further training in content analysis and expansion of longer chunks of structured speech based on notes.
3 3 6 6
INT 514 İleri Düzey Sözlü Çeviri Becerisi
INT 514 Advanced Interpreting Skills (0+3+0) 0 ECTS 5 (İleri Düzey Sözlü Çeviri Becerisi) Development and assessment of advanced skills in consecutive and simultaneous interpreting in all language directions (B<>A, C>A) in simulated settings reflecting high-level conference situations at international institutions.
0 0 5 5
18
18
41
41
Üçüncü Dönem
Kredi AKTS
INT 517 Sözlü Çeviri Araştırma Projesi
INT 517 Research Project in Interpreting (0+3+0) 0 ECTS 6 (Sözlü Çeviri Araştırma Projesi ) Development of an advanced-level research project on a subject related to interpreting.
0 0 6 6
0
0
6
6