Başvuru

Başvurular Başvurular Boğaziçi Üniversitesi'nin her yıl Akademik Takvim'de ilan ettiği genel lisansüstü başvuru dönemi sırasında Kayıt İşleri Şube Müdürlüğüne yapılır. Başvuru dönemleri sırasında kontenjan ve kabul şartları ilan edilir. Bu bilgilere Boğaziçi Üniversitesinin http://adaylar.boun.edu.tr/tr-TR/Sayfa/Basvuru sayfasından ulaşılabilir. Bunun yanı sıra başvuru belgeleri için detaylı bilgiye  adaylar.boun.edu.tr/tr-TR/Sayfa/BasvuruBelge/Lisansustu adresinden de ulaşılabilir.

 

Başvuru İçin Gerekli Belgeler ve Koşullar:

 1. Başvuruların http://registration.boun.edu.tr/BUIS/BUISAPPS/GradApplication.aspx adresinden yapılması gerekmektedir. Sistemle ilgili detaylı bilgiyi buradan edinebilirsiniz.
 2. Dört yıllık not belgesi (transkript) {taranarak sisteme yüklenecektir}
 3. İki adet tavsiye mektubu. {Tavsiye mektupları için, mektubun isteneceği kişinin adı, soyadı ve e-posta adresi sisteme girilecektir}
 4. Çıkış belgesinin veya diplomanın fotokopisi {taranarak sisteme yüklenecektir}
 5. Disiplin sicilini gösterir belge {taranarak sisteme yüklenecektir}
 6. Başvuru ücreti dekontu {SWIFT ile ödeme yapıldığı durumlarda sisteme yüklenmesi gerekmektedir}
 7. İngilizce bildiğine dair belge (TOEFL IBT en az 79, yazma bölümü en az 22 veya IELTS Akademik en az 6.5, Akademik Yazma Bölümü en az 6.5). Bu sınavlara girmemiş adaylar Boğaziçi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu BUEPT sınavından en az 60 almak zorundadırlar. Tüm bu sınav sonuçları iki yıl için geçerlidir. Sınav sonuç belgelerinin Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından onaylanması gerekmektedir. {sınav sonucuna dair belge sisteme yüklenecektir, eğer sonucunuz henüz açıklanmadıysa yalnızca sınav tarihi girilmelidir}
 8. Adayların anadilleri dışında programda eğitim verilen dillerden en az ikisini çok iyi derecede biliyor olmaları gerekmektedir. Bu dillerden en az biri A, en az biri B, en az biri de C düzeyinde olmalıdır. Adaylar Dil düzeylerini gösteren bir belgeleri varsa başvurularına ekleyeceklerdir. A dili çevirmenlerin anadili/en güçlü olduğu dildir. B dili çevirmenlerin ikinci en güçlü dilidir. Çevirmen bu dile çeviri yapacak yetkinliğe sahiptir. C dili çevirmenlerin üçüncü dilidir. Bu dilden A ve B dillerine çeviri yapabilir, ancak A ya da B dillerinden bu dile çeviri yapmaz.
 9. Lisans mezuniyet notunun 4 üzerinden en az 2.25, 100 üzerinden en az 70 olması gerekmektedir {sistem üzerinde notun belirtilmesi gerekmektedir}
 10. Başvuran adayların Konferans Çevirmenliği alanında niçin yüksek lisans eğitimi almak istediklerini anlatan bir “statement of purpose” sunmaları gerekmektedir. Adaylar dillerinin aşağıda belirtilmiş olan dillerden hangilerine uyduğunu “statement of purpose”larında belirtilmelidir.
 11. Gerekli başvuru koşullarını yerine getiren adaylar yazılı ve sözlü bilim sınavlarına gireceklerdir. Bilim sınavlarının tarih, saat ve yerleri başvuru dönemi sırasında Üniversitenin internet sayfasında ilan edilmektedir.
 12. Adayların, dünyadaki gelişmeler, AB ve Türkiye’deki güncel olaylar konusunda bilgilenmeleri önerilir.
 13. Konferans Çevirmenliği Yüksek Lisans Programı, doğası gereği, değişken saatlerde derslere gelinmesini ve konferanslara katılımı gerektiren bir programdır. Adayların esnek ders saatlerine uyabilmeleri büyük önem taşımaktadır. Bu sebeple adayların hafta içi tam gün eğitime devam edebilecek durumda olmaları gerekmektedir.

 

**2018/2019 Akademik yılında dil kombinasyonunda Türkçe'de (A), İngilizce'de B) ve Almanca ve/veya İtalyanca'da (C) düzeyinde olan adaylar başvurabilir.