Çeviribilim Doktora Programı

Çeviribilim Doktora Programının amacı, yazılı ve sözlü çeviriyi bağımsız ve bilimsel bir araştırma alanı olarak ele almaktır. Böylece çevirinin kuramsal, tarihsel, eleştirel ve yöntemsel boyutlarına ışık tutacak araştırmalar yapılmasına olanak tanınır. Doktora programının önceliklerinden biri çeviri olgusu aracılığıyla Türk kültürünün diğer kültürlerle etkileşimini incelemektir. Kültürel süreçlerin araştırılması sosyoloji, edebiyat bilimi, psikoloji, tarih, siyasetbilim, felsefe, kültür araştırmaları gibi farklı disiplinleri içeren bir yaklaşımı gerektirdiğinden Doktora Programı disiplinlerarası bir bakış açısı sunmaktadır. Doktora programına kabul edilmek için adayların Bölüm tarafından onaylanan üçüncü bir dilde (Türkçe ve İngilizceye ek olarak) yetkin olmaları ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetmeliğince gerekli görülen şartları yerine getirmeleri gerekmektedir. Doktoraya başlayan öğrencilerin Bölüm tarafından belirlenen önkoşul derslerini almaları gerekebilir. Öğrenciler 8 dersi (24 kredi) başarıyla tamamladıktan sonra Yeterlilik sınavına girerler. Sınavda başarılı olan öğrenciler hazırladıkları doktora tezini savunarak mezun olurlar.