Başvuru

Başvurular Başvurular Boğaziçi Üniversitesi'nin her yıl Akademik Takvim'de ilan ettiği genel lisansüstü başvuru dönemi sırasında Kayıt İşleri Şube Müdürlüğüne yapılır. Başvuru dönemleri sırasında kontenjan ve kabul şartları ilan edilir. Bu bilgilere Boğaziçi Üniversitesinin http://adaylar.boun.edu.tr/tr-TR/Sayfa/Basvuru sayfasından ulaşılabilir. Bunun yanı sıra başvuru belgeleri için detaylı bilgiye  adaylar.boun.edu.tr/tr-TR/Sayfa/BasvuruBelge/Lisansustu adresinden de ulaşılabilir.

 

Başvuru İçin Gerekli Belgeler ve Koşullar:

 1. Başvuruların http://registration.boun.edu.tr/BUIS/BUISAPPS/GradApplication.aspx adresinden yapılması gerekmektedir. Sistemle ilgili detaylı bilgiyi buradan edinebilirsiniz.
 2. Dört yıllık not belgesi (transkript) {taranarak sisteme yüklenecektir}
 3. İki adet tavsiye mektubu. {Tavsiye mektupları için, mektubun isteneceği kişinin adı, soyadı ve e-posta adresi sisteme girilecektir}
 4. Çıkış belgesinin veya diplomanın fotokopisi {taranarak sisteme yüklenecektir}
 5. Disiplin sicilini gösterir belge {taranarak sisteme yüklenecektir}
 6. Başvuru ücreti dekontu {SWIFT ile ödeme yapıldığı durumlarda sisteme yüklenmesi gerekmektedir}
 7. İngilizce bildiğine dair belge (TOEFL IBT en az 79, yazma bölümü en az 22 veya IELTS Akademik en az 6.5, Akademik Yazma Bölümü en az 6.5). Bu sınavlara girmemiş adaylar Boğaziçi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu BUEPT sınavından en az 60 almak zorundadırlar. Tüm bu sınav sonuçları iki yıl için geçerlidir. Sınav sonuç belgelerinin Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından onaylanması gerekmektedir. {sınav sonucuna dair belge sisteme yüklenecektir, eğer sonucunuz henüz açıklanmadıysa yalnızca sınav tarihi girilmelidir}
 8. ALES sınav sonuç belgesi. GRE sınav sonuç belgesi de kabul edilir. ALES için minimum puan 70, GRE için toplam puan GRE sayısal: 155 ve GRE Sözel: 152 olmalıdır. (Bu sınavlar iki yıl için geçerlidir.){sisteme yüklenecektir}
 9. Yüksek lisans mezuniyet notunun 4 üzerinden en az 3 olması gerekmektedir. {sisteme girilecektir}
 10. Başvuran adayların Çeviribilim alanında niçin doktora eğitimi almak istediklerini ve hangi konularda çalışma yapacaklarını anlatan detaylı bir “statement of purpose” yazmaları gerekmektedir. {sisteme yüklenecektir}
 11. Çeviribilim Bölümü Doktora Programına başvuran adayların tezli bir yüksek lisans programından mezun olmaları ve tezlerini tamamlamış olmaları gerekmektedir.
 12. Adaylar yüksek lisans tezlerinin bir kopyasını başvuru döneminde (bilim sınavlarından önce) Bölüme teslim edeceklerdir.
 13. Adayların bölümde yapılacak yazılı ve sözlü bilim sınavlarında başarılı olmaları beklenmektedir. Adaylar bilim sınavları için Bilim Sınavı başlığında yer alan metinlerden oluşan okuma paketinden sorumlu tutulacaklardır. Okuma paketi başvuru dönemi sırasında Üniversite dışındaki bir fotokopiciden edinilecektir. Lütfen başvuru sürecinde okuma paketi ile ilgili ayrıntılar için bölümümüzle iletişime geçiniz. Bilim sınavlarının tarih, saat ve yerleri başvuru dönemi sırasında Üniversitenin internet sayfasında ilan edilmektedir.
 14. Eksik belgeyle yapılan başvurular kabul edilmemektedir.