Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

Kayıt ve diğer sorunlarımla ilgili dilekçemi nereye vermeliyim?
http://www.fef.boun.edu.tr/ adresindeki sol alt köşeden ulaşabileceğiniz Öğrenci Dilekçe Formu’nun çıktısını alıp dilekçenizi yazabilir, gerekli imzaları tamamladıktan sonra Fen Edebiyat Fakültesi kuruluna verebilirsiniz. Dilekçenizde belirttiğiniz sorunun çözümü FEF kurulunun kararına bağlıysa fakülte kurulunun genellikle Salı günleri öğleden sonra toplandığını dikkate alınız.
 
Bir dönemde en az/fazla kaç kredi alabilirim?
Bir dönemde en az 15 kredi, en fazla dönem kredisinden 8 fazla kredi alabilirsiniz.
 
Zorunlu olarak aldığım dersten çekilebilir miyim?
İlk iki dönem zorunlu derslerinden çekilemezsiniz. Üçüncü döneminizden itibaren dersin açıldığı ilk dönemde almak koşuluyla zorunlu derslerinizden çekilebilirsiniz.
 

 

Seçmeli olarak aldığım dersten çekilebilir miyim?
Seçmeli olarak aldığınız dersten çekilebilirsiniz. Ancak bir sonraki dönem o dersi veya o dersin yerine geçebilecek başka bir seçmeli dersi almanız gerekir.
Not: Yukarıdaki üç sorunun (ve türevlerinin) cevabı lisans yönetmeliğinde de bulunmaktadır. Söz konusu yönetmeliğe ulaşmak için aşağıdaki adrese gidiniz.
Çeviribilim Bölümünde Çift Anadal Programı var mı?
Batı Dilleri ve Edebiyatları ile bir ÇAP programı sunuyoruz.
 
Yaz okulu ile ilgili bilgi alabilir miyim?
Yaz okulları öğrencilerin isteğe bağlı olarak ders alabildikleri bir dönemdir. Yaz okulundan ders almak isteyen öğrencilerin kayıt ücretine ek olarak üniversitenin fakültelere göre kredi başına belirlediği bir ücret üzerinden ders ücreti ödemesi gerekmektedir. Yaz okuluyla ilgili ayrıntılı bilgi için aşağıdaki adrese gidiniz.
 
Değişim programları ile ilgili bilgi alabilir miyim?
Bu konu ile ilgili Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi’nden bilgi alabilirsiniz.
 
HSS, bilim seçmelisi, sınırsız seçmeli ve bölüm seçmelisi tanımlarınız var mı? Varsa lütfen yazar mısınız?

Bilim Seçmelisi: Bölüm onayına tabidir. Bilim seçmelisi olarak alınabilir. Hem yazılı çeviri hem de sözlü çeviri programından mezun olabilmek için alınması gereken Bilim Seçmeli sayısı toplam 2'dir.
İnsani Bilimler Seçmelisi: Bölüm onayına tabidir. Tamamlayıcı seçmeli olarak alınabilir. Yazılı çeviri programından mezun olabilmek için alınması gereken HSS seçmeli sayısı toplam 4’tür. Sözlü çeviri programından mezun olabilmek için alınması gereken HSS seçmeli sayısı toplam 2’dir.
Bölüm Seçmelisi: Bölümümüz tarafından açılan seçmeli derslerdir. Yazılı çeviri programından mezun olabilmek için alınması gereken bölüm seçmelisi sayısı toplam 8’dir. Sözlü çeviri programından mezun olabilmek için alınması gereken bölüm seçmelisi sayısı toplam 4’tür.
Sınırsız Seçmeli: Üniversitemiz bünyesindeki herhangi bir bölümden alınabilir. Yazılı çeviri programından mezun olabilmek için alınması gereken sınırsız seçmeli sayısı toplam 2’dir. Sözlü çeviri programından mezun olabilmek için alınması gereken sınırsız seçmeli sayısı toplam 3’tür.

 

 

Hangi dersleri HSS olarak kabul ediyorsunuz?
  • Bölümümüz tarafından “HSS” olarak aşağıdaki ders kodları kabul edilmektedir:
    HIST (History), HUM (Humanities), PHIL (Philosophy), PSY (Psychology), LING (Linguistics), EC (Economics), AD (Administrative Sciences), POLS (Political Sciences), SOC (Sociology), ED (Educational Sciences), CL (Classical Literature), FA (Film Studies), LIT (Literature).
    Bunlara ek olarak, Modern Diller Biriminin açtığı FR 421 Fransız kültürüne bakış I, FR 422 Fransız kültürüne bakış II, FR 431 - Fransızca basın; GER 401 20. yy. Alman Edebiyatı I, GER 402 20. yy. Alman Edebiyatı II, GER 421 Modern Alman Edebiyatı I, GER 422 Modern Alman Edebiyatı II; SPA 321 Latin Amerikan ve İspanyol Kültürü I, SPA 322 Latin Amerikan ve İspanyol Kültürü II dersleri de HSS olarak sayılmaktadır.
    Yukarıda listelenen dersler dışında, EL, AL, TKL gibi kodlar altında açılan ve içeriği kuram ve/veya kültür çalışmaları olan dersler, danışman onayı olmak şartıyla HSS olarak sayılabilir.
    Bölüm dersleri, temel bilimler ile ilgili dersler, dil dersleri ve güzel sanatlar bölümünün açtığı dersler HSS olarak kabul edilmemektedir.
PA ve dil derslerini HSS olarak kabul ediyor musunuz?
PA ve dil dersleri HSS olarak kabul edilmemektedir. Ancak yukarıda da belirtildiği üzere Modern Diller Birimi tarafından açılan kültür dersleri HSS olarak sayılmaktadır.
 
Hangi dersleri bilim seçmelisi olarak kabul ediyorsunuz?
Bölümümüz tarafından “bilim seçmelisi” olarak aşağıdaki ders kodları kabul edilmektedir:
MATH, PHYS, BIO, CHEM, ESC, CMPE*, STS, SCI.
*CMPE kodlu alınan derslerden yalnızca bir tanesi bilim seçmelisi olarak sayılmaktadır.