ID-TS

 

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü dünya çağında mevcut çeviribilim ya da çeviribilim bileşeni içeren doktora programları ağı olan Çeviribilimde Uluslararası Doktora ağının (International Doctorate in Translation Studies, ID-TS) kurucu üyeleri arasındadır. 2017 yılında Avrupa Çeviribilim Derneği (European Society for Translation Studies) tarafından kurulan Çeviribilimde Uluslararası Doktora ağının temel hedefi, doktora eğitimi alanında öğrenci alımı, program içeriği ve sunumu, araştırma projeleri geliştirme ve bunların yayımlanması ve akademik hareketlilik konularında kaliteyi yükseltmek amacıyla uluslararası işbirliklerini sağlamaktır.