Kişiler

 
Öğretim Kadrosu
 
Bölümümüzün öğretim kadrosu; çeviribilimin farklı alanlarında uzmanlaşmış, ulusal ve uluslararası yayınlara sahip, saygın dergilerin yayın kurullarında görev yapan, uluslararası jürilerde yer alan öğretim üyelerinden oluşmaktadır. Öğretim üyelerimizin yürütücülüğünü yaptığı Jean Monnet, Avrupa Birliği, TÜBİTAK ve BAP kaynaklı çeşitli projeler, yazılı ve sözlü çeviri alanlarında yürütülen ulusal ve uluslararası araştırmalara öncülük etmektedir. Akademik kadromuzda sözlü çeviri derslerini veren öğretim elemanlarımız ise European Parliament (DG INTE), European Commission (DG SCIC), Court of Justice gibi uluslararası kuruluşlara akredite, International Association of Conference Interpreters (AIIC) ve TKTD üyesi profesyonel konferans çevirmenleridir. Ayrıca bölüm öğretim üyelerimiz, Avrupa Birliği konferans çevirmenliği akreditasyon sınavlarında görevler üstlenmiş, AB kurumları ve AIIC gibi uluslararası kurumlara ve üniversitelere hem kuramsal hem de uygulamalı eğitimler sunmuş, deneyimli akademisyenlerdir.