Başvuru

Başvurular Başvurular Boğaziçi Üniversitesi'nin her yıl Akademik Takvim'de ilan ettiği genel lisansüstü başvuru dönemi sırasında Kayıt İşleri Şube Müdürlüğüne yapılır. Başvuru dönemleri sırasında kontenjan ve kabul şartları ilan edilir. Bu bilgilere Boğaziçi Üniversitesinin http://adaylar.boun.edu.tr/tr-TR/Sayfa/Basvuru sayfasından ulaşılabilir. Bunun yanı sıra başvuru belgeleri için detaylı bilgiye  adaylar.boun.edu.tr/tr-TR/Sayfa/BasvuruBelge/Lisansustu adresinden de ulaşılabilir.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler ve Koşullar:

 1.  Başvuruların http://registration.boun.edu.tr/BUIS/BUISAPPS/GradApplication.aspx adresinden yapılması gerekmektedir. Sistemle ilgili detaylı bilgiyi buradan edinebilirsiniz.
 2. Dört yıllık not belgesi (transkript) {taranarak sisteme yüklenecektir}
 3. İki adet tavsiye mektubu. {Tavsiye mektupları için, mektubun isteneceği kişinin adı, soyadı ve e-posta adresi sisteme girilecektir}
 4. Çıkış belgesinin veya diplomanın fotokopisi {taranarak sisteme yüklenecektir}
 5. Disiplin sicilini gösterir belge {taranarak sisteme yüklenecektir}
 6. Başvuru ücreti dekontu {SWIFT ile ödeme yapıldığı durumlarda sisteme yüklenmesi gerekmektedir}
 7. İngilizce bildiğine dair belge (TOEFL IBT en az 79, yazma bölümü en az 22 veya IELTS Akademik en az 6.5, Akademik Yazma Bölümü en az 6.5). Bu sınavlara girmemiş adaylar Boğaziçi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu BUEPT sınavından en az 60 almak zorundadırlar. Tüm bu sınav sonuçları iki yıl için geçerlidir. Sınav sonuç belgelerinin Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından onaylanması gerekmektedir. {sınav sonucuna dair belge sisteme yüklenecektir, eğer sonucunuz henüz açıklanmadıysa yalnızca sınav tarihi girilmelidir}
 8. ALES sınav sonuç belgesi. GRE sınav sonuç belgesi de kabul edilir. ALES için en az 55 puan (sözel) şartı aranmaktadır. GRE için mimimum puan GRE sayısal: 149 ve GRE Sözel: 146 olmalıdır. (ALES sonucu üç, GRE sonucu iki yıl için geçerlidir.) {sınav sonucuna dair belge sisteme yüklenecektir}
 9. Lisans mezuniyet notunun 4 üzerinden en az 2.5, 100 üzerinden en az 70 olması gerekmektedir {sistem üzerinde notun belirtilmesi gerekmektedir}
 10. Başvuran adayların Yazılı Çeviri alanında niçin yüksek lisans eğitimi almak istediklerini anlatan “statement of purpose” {sisteme yüklenecektir}
 11. Bölümde yapılacak yazılı ve sözlü bilim sınavlarında başarılı olmak. Adaylar bilim sınavları için aşağıdaki listede yer alan metinlerden oluşan okuma paketinden sorumlu tutulacaklardır. Okuma paketi başvuru dönemi sırasında Üniversite dışındaki bir fotokopiciden edinilecektir. Bilim sınavlarının tarih, saat ve yerleri başvuru dönemi sırasında Üniversitenin internet sayfasında ilan edilmektedir.
 12. Eksik belgeyle yapılan başvurular kabul edilmemektedir.