Bilim Sınavı

Boğaziçi Üniversitesi
 
Çeviribilim Bölümü
 
Konferans Çevirmenliği
 
Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 
 
 
Programa Kabul
 
Koşullar
 
Program, çeviri, hukuk, işletme, uluslararası ilişkiler, ekonomi, tıp, mühendislik gibi farklı alanlarda lisans eğitimini tamamlamış adaylar arasından öğrenci almayı hedefler. Adayların Türkçe ve İngilizce dil çiftinin yanı sıra programın sunacağı üçüncü bir dilde de (Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca) yetkin olması beklenir. Dil kombinasyonları programın açılacağı akademik dönemlerde, başvuru sürecinin başında ilan edilmektedir. Adayların dil kombinasyonunda en az bir adet A, B ve C dili olması beklenmektedir (A-B-C dil sınıflandırması için bkz. https://aiic.net/page/4004/). Boğaziçi Üniversitesi’nin genel başvuru koşullarını sağlayan adaylar, dil kombinasyonlarındaki yetkinliklerinin değerlendirileceği yazılı ve sözlü sınava alınırlar (aşağı bakınız). Programa başvuru için ALES puanı istenmemektedir.
 
Tüm yüksek lisans programlarına başvurular, akademik yıl boyunca belirli zamanlarda Boğaziçi Üniversitesi Lisansüstü Başvuru Sistemi üzerinden yapılır. Başvurularla ilgili duyuruları burada, başvuru için gereken şartları ve belgelerin detaylarını ise burada bulabilirsiniz.
 
Bilim Sınavı
 
Başvuru koşullarını sağlayan adaylar bilim sınavına davet edilecektir. Bilim sınavı iki aşamadan oluşmaktadır; yazılı sınav ve ardından sözlü sınav.
 
Yazılı sınav: Yazılı sınav, adayların tüm dillerindeki  anlama ve aktif dillerine (A ve B dilleri) doğru aktarma yetkinliklerini değerlendirmeyi amaçlar. Bu amaçla, yazılı sınavda adaylardan, B (aktif yabancı dil) ve C (pasif yabancı dil) dillerindeki teknik olmayan, güncel konularda yazılmış kısa metinleri, A  dillerine (ana dil), A dillerindeki benzer bir metni de B dillerine yazılı olarak aktarmaları istenecektir. Pasif dil olan C diline doğru çeviri yapılması istenmeyecektir. Başarılı adaylar, kaynak metni çok iyi anladıklarını ve hedef dili de doğru, açık ve akıcı bir şekilde kullanabildiklerini göstermelidir. Sınavda sözlük kullanımına izin verilmeyecektir. Yazılı sınavın tüm bölümlerini geçen adaylar sözlü sınava katılmak üzere tekrar davet edilecektir.
Sözlü sınav: Sözlü sınav, adayların genel kültürlerini ve teknik olmayan bir konudaki kısa bir konuşmayı anlama ve başka bir dile aktarma yeteneklerini değerlendirmeyi amaçlar. Sınav, adayla yapılan kısa bir görüşme ile başlar. Bu görüşme genel kültür ve güncel konularla ilgili sorular da içerebilir ve adayın A veya B dilinde yapılabilir. Bundan sonra, adayın, jüri üyelerince günlük konularda yapılacak yaklaşık üç dakikalık konuşmaları dinlemesi ve not almadan, aktif dillerine aktarması istenecektir. Dolayısıyla adayların, B ve C dillerinde dinleyecekleri konuşmaları A dillerine; A dillerinde dinleyecekleri konuşmayı B dillerine  aktarmaları beklenecektir. Programa kabul edilmek için adayların sözlü sınavın tüm bölümlerinde başarılı olması gerekmektedir. Adaylardan sözlü sınavda eşzamanlı (simültane) çeviri yapmaları istenmeyecektir.