Seçmeli Dersler

SEÇMELİ DERSLER

 

TR 208 Yerelleştirme (3 + 0 + 0) 3 AKTS: 4 (Önkoşul: TR 203)
Yerelleştirmeye giriş; geçmişten günümüze gelişmler. Çeviri belleklerine genel giriş ve uygulamalı çalışma. Terminoloji araçlarını tanıma, web sayfası yerelleştirme, proje yönetimi. Proje çalışması.

 

TR 315 Tıp Çevirisi (3 + 0 + 0) 3 AKTS: 5 (Önkoşul: TR 215)
Tıp konulu metinlerin anlaşılmasını ve çevirisini kolaylaştırmaya yönelik insan vücudunun yapısı, tıbbi sorunlar ve prosedürlerle ilgili bilgiler. Temel anatomi bilgisi. Latince, Türkçe ve İngilizce tıp terminolojisi. Farklı okur gruplarına yönelik çeviri stratejilerinin geliştirilmesi (örn. bilimsel makale, ders kitabı, ilaç prospektüs çevirisi). Çeviri uygulamaları. Okuma ve ödevler.

 

TR 317 Ekonomi ve Ticaret Metinleri Çevirisi (3 + 0 + 0) 3 AKTS: 5
Ekonomi, işletme, bankacılık, ticaret, sigorta ve iş hukuku konuları üzerinde durularak iş dünyası dilinin (İngilizce ve Türkçe) çevirisi. İş dünyası belgelerinde (sözleşme, vekaletname, vs.) biçim, biçem ve anlatım. Türkçe ve İngilizce gazete makalelerinin çevirisi. Alıştırmalar, sunumlar, yazılı ödevler.

 

INT 318 Eşzamanlı Çeviriye Giriş (3 + 0 + 0) 3 AKTS: 5 (Önkoşul: INT 301)
Eşzamanlı çeviri süreçleri ve stratejilerine kuramsal/uygulamalı giriş. Mesleğin kısa tarihçesi. Kabinde eşzamanlı çeviri alıştırmaları. Gerçek konferans metinlerinin ses kayıtlarıyla çalışmalar. Laboratuvar.

 

TR 319 Çeviri Tarihi (3 + 0 + 0) 3 AKTS: 5
Çeviri tarihi ve çeviri tarihyazımına giriş. Dünyada ve Türkiye’de çeviri tarihinin ana hatları. Çeviri tarihi ve çağdaş çeviri kuramlarının gelişimi arasındaki bağlar. Çeviri tarihinde araştırma yöntemleri. Dönem ödevi.

 

INT 320 Toplum Çevirmenliği (3 + 0 + 0) 3 AKTS: 4 (Önkoşul: INT 202)
Sosyal hizmetler, hukuk, sağlık ve eğitim alanlarında sözlü çeviri becerisinin geliştirilmesi. Bu ortamlarda çevirmenin karşılaşabileceği çeşitli talepler konusunda öğrencinin bilinçlendirilmesi. Laboratuvar.

 

TR 320 AB Kurum ve Politikaları: Temel Metinlerin Çevirisi (3 + 0 + 0) 3 AKTS: 4
AB kurum ve politikalarına giriş AB'nin temel yasal metinlerinin çevirisi. Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecine ilişkin metinlerin cevirisi.

 

TR 403 Uluslararası Örgütlerin Siyasal Söylemi (3 + 0 + 0) 3 AKTS: 5 (Önkoşul: POLS 101)
BM, AB, AK gibi uluslararası örgütlerin rolü ve etkisiyle oluşan siyasal söylemin, öğrencilerin yazılı ve sözlü çeviride daha başarılı olması amacıyla irdelenip gözden geçirilmesi. Uluslararası siyaset ve Türk dış politikasının belli başlı konuları üzerine tartışmalar.

 

TR 404 Siyaset Bilimi ve Uluslararası Hukuk Metinleri Çevirisi (3 + 0 + 0) 3 AKTS: 5
Siyaset bilimi ve uluslararası hukuk konularında laboratuvarda yoğun çeviri uygulamaları. Belirli stratejilerin geliştirilmesi. Alıştırmalar, sunumlar, yazılı ödevler.

 

TR 405 Sosyal Bilimler Metinleri Çevirisi (3 + 0 + 0) 3 AKTS: 5
Sosyal bilimler metinlerinin çevirisine giriş. Psikoloji ve felsefe metinleri çevirisi. Terminoloji çalışması. Alıştırmalar ve yazılı ödevler.  

 

TR 407 Hikaye ve Roman Çevirisi (3 + 0 + 0) 3 AKTS: 5
Hikâye ve roman türleri hakkında bilgilendirme. Tanınmış Türk ve Anglo-Sakson hikâyeci ve romancıların eserlerinden seçilmiş bölümlerin çevirisi (iki yönlü çeviri). Türkçeye çevrilmiş bir hikâye üzerinde çeviri eleştirisi ve tartışma.

 

TR 408 Edebiyat Araştırmaları ve Makale Yazımı (3 + 0 + 0) 3 AKTS: 5
Edebiyatla ilgili konularda kapsamlı bir araştırma yazısı hazırlama süreci. Çeşitli yaklaşım ve yöntemlerin irdelenmesi. İkincil kaynaklardan elde edilen fikir ve malzemenin bir araya getirilerek yorumlanması. Çeviri edebiyat üzerinde çalışırken karşılaşılabilecek sorunların tartışılması. Edebiyat araştırmalarında sav oluşturulması makale düzeni ve dil kullanımı.

 

TR 409 Türkçe-İngilizce Edebiyat Çevirisi (3 + 0 + 0) 3 AKTS: 5
Çağdaş Türk edebiyatından önemli türlerin İngilizce'ye çevirisinde, özellikle iki kültüre özgü sorunlara yönelik yoğun laboratuvar uygulamaları. Alıştırmalar, sunumlar, yazılı ödevler. Dönem ödevi.

 

TR 410 Şiir Çevirisi (3 + 0 + 0) 3 AKTS: 5
Şiire ve şiirsel araçlara giriş. Şiir çevirisinin sorun ve yöntemleri üzerine kuramsal tartışmalar. İngilizce’den Türkçe’ye şiir çevirisi örnekleri. Öğrencilerin çevirilerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi. Erek metin oluşturma teknikleri üzerine tartışma. Ödev, sunum ve tartışmalar. Dönem ödevi.

 

TR 480-499 & TR 48A-TR 48Z Çeviride Özel Konular (3 + 0 + 0) 3 AKTS: 5
Lisans düzeyindeki diğer yazılı çeviri derslerinde ele alınmayan konular incelenir. Araştırmalar, sunumlar ve laboratuvar.

 

 

TR 48A Special Topics in Translation: Translation Tools

TR 48F Special Topics in Translation: Translation Technologies

TR 48L Special Topics in Translation: Applied Linguistics for Translators

TR 48M Special Topics in Translation: Debate

TR 48R Special Topics in Translation: Audiovisual Translation

TR 49B Special Topics in Translation: Borges, Translation and Literature

TR 481 Special Topics in Translation: Project Management

TR 482 Special Topics in Translation: Music Translation

TR 483 Special Topics in Translation: Legal Translation

TR 487 Special Topics in Translation: Legal Translation II

TR 488 Special Topics in Translation: EU Policies, Institutions and Translation of Key Documents

TR 493 Special Topics in Translation: Localization

TR 494 Special Topics in Translation: Translation and Fiction