Ders Programı

Çeviribilim Doktora Programının amacı, yazılı ve sözlü çeviriyi bağımsız ve bilimsel bir araştırma alanı olarak ele almaktır. Böylece çevirinin kuramsal, tarihsel, eleştirel ve yöntemsel boyutlarına ışık tutacak araştırmalar yapılmasına olanak tanınır. Doktora programının önceliklerinden biri çeviri olgusu aracılığıyla Türk kültürünün diğer kültürlerle etkileşimini incelemektir. Kültürel süreçlerin araştırılması sosyoloji, edebiyat bilimi, psikoloji, tarih, siyasetbilim, felsefe, kültür araştırmaları gibi farklı disiplinleri içeren bir yaklaşımı gerektirdiğinden Doktora Programı disiplinlerarası bir bakış açısı sunmaktadır. Doktora programına kabul edilmek için adayların Bölüm tarafından onaylanan üçüncü bir dilde (Türkçe ve İngilizceye ek olarak) yetkin olmaları ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetmeliğince gerekli görülen şartları yerine getirmeleri gerekmektedir. Doktoraya başlayan öğrencilerin Bölüm tarafından belirlenen önkoşul derslerini almaları gerekebilir. Öğrenciler 8 dersi (24 kredi) başarıyla tamamladıktan sonra Yeterlilik sınavına girerler. Sınavda başarılı olan öğrenciler hazırladıkları doktora tezini savunarak mezun olurlar.

 

Birinci Dönem
Kredi
TR 601 Çeviri Kuramı Tarihi
Temel metinlerin incelenmesi, farklı çeviri kavramlarının ve bunların (20. yüzyılın başına kadar) edebiyat çevirisi uygulamaları üzerindeki etkileri.
3 3
TR 611 Çağdaş Çeviri Kuramları Semineri
In-depth critical analysis of modern theoretical writings on translation.
3 3
TR 621 Osmanlı/Türk Toplumunda Çeviri Tarihi
Perspectives on the practice of literary/non-literary translation, its historical and institutional aspects. Translation in relation to cultural change in the Ottoman and Republican periods. Seminar with the participation of specialists in the field.
3 3
TR 680-689 Çeviribilimde Özel Konular
Comparative study of translation and reception theories, with analysis of their mutual impact.
3 3
TR 700 Lisansüstü Seminer
Seminars offered by faculty, guest speakers and graduate students designed to widen students' perspectives on specific topics of interest and to expand their range of scientific research techniques and publication ethics. Prerequisite: Consent of the instructor.
0 0
12
12
İkinci Dönem
Kredi
-- -- Sınırsız Seçmeli 3 3
TR 622 Çeviri Kuramları ve Eleştiri Uygulamaları
Active translation work in poetry and prose. Emphasis on a critical awareness of theory in the practice of translation.
3 3
TR 630 Çeviribilimde Araştırma Yöntemleri
Survey of recent research and scholarship in translation studies. Exploration and development of methods applicable to research on the transfer and reception of texts, and on translated literature in Turkish. Substantial written work to demonstrate the student's ability to carry out research.
3 3
TR 632 Çeviribilim Üzerine Yönlendirilmiş Okumalar
Guided extended readings in a field of interest to the students. Prerequisite: Consent of the instructor.
3 3
12
12
Üçüncü Dönem
Kredi
TR 790 Doktora Tezi 0 0
0
0