Konferans Çevirmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı

 
Konferans Çevirmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 
Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü’nün sunduğu Konferans Çevirmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı Avrupa Birliği Mükemmeliyet Merkezidir. Avrupa Konferans Çevirmenliği Yüksek Lisans Programları Birliği'ne (European Masters in Conference Interpreting - EMCI) Türkiye'den üye kabul edilmiş olan tek programdır ve EMCI'ın Kalite Komitesi üyesidir (http://www.emcinterpreting.org/).
Konferans Çevirmenliği Yüksek Lisans Programı, iki yıllık ve çok-dilli bir programdır ve çeviri, hukuk, işletme, uluslararası ilişkiler, ekonomi, tıp, mühendislik gibi farklı alanlarda lisans eğitimini tamamlamış adaylara yöneliktir. Adayların Türkçe’nin yanısıra ileri düzey İngilizce bilmesi, ayrıca Fransızca, Almanca,İspanyolca ya da İtalyanca (İngilizce ve Türkçe dışındaki diller programın açıldığı dönemlerde belirlenmektedir) dillerinden birinde de çeviri yapabilecek düzeyde yetkinliği olması gerekmektedir.  (her yıl sunulan dil kombinasyonları için Başvuru ve Kayıt bölümüne bakınız).
 
Programının başlıca iki birbirini tamamlayıcı amacı vardır. Bunlardan ilki, Türkiye’de ve uluslararası iş çevrelerinde çok-dilli konferans çevirmenlerine artan talep ve Avrupa Birliği üyelik süreci içinde öğrencilere konferans çevirmeni olarak gerek duyacakları bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Programın diğer amacı ise, hızla gelişmekte olan Sözlü Çeviri Araştırmaları konusunda yetkin, kendi süreç ve konumunu sorgulayabilen, alanla ilişkili kuram ve yöntemleri bilen ve kullanabilen, eleştirel düşünceye sahip çevirmenler yetiştirmektir.
 
Bu program, Avrupa Birliği, EMCI ve Uluslararası Konferans Çevirmenleri Birliği (AIIC)'in bu alandaki eğitim kriterleri çerçevesinde yürütülmektedir.