Çeviribilim Bölümü Öğretim Görevlisi Dr Ceyda Elgül'ün yürütücülüğünü yaptığı Bilimsel Araştırma Projesi "Lives in Turkish" 2022 Emerging Open Scholarship Awards Honorable Mention aldı!

Çeviribilim Bölümü Öğretim Görevlisi Dr Ceyda Elgül'ün yürütücülüğünü yaptığı Bilimsel Araştırma Projesi "Lives in Turkish" Canadian Social Knowledge Institute (C-SKI) tarafından verilen 2022 Emerging Open Scholarship Awards Honorable Mention aldı. Ödül her yıl akademik çalışmaların hem akademi içinde hem de akademi dışında daha yaygın bir şekilde erişilebilirliğini hedefleyen açık erişim, açık veri, açık eğitim gibi alanlarda yürütülen projelere verilmekte. Ar.Gör. Fatih Aşan ve Eyüp Tugay Bahar'ın araştırmacı, Belemir Topçuoğlu, Aynur Erzenoğlu, Doğa Sindar ve Ladin Toplu'nun öğrenci asistanı olarak yer aldığı "Lives in Turkish", 1800'den günümüze Türkçede yayınlanmış biyografi türündeki eserlerin açık erişim bir referans bibliyografyasını sunmakla birlikte bu verinin çeşitli veri görselleştirme yöntemleriyle daha erişilebilir bir şekilde paylaşılması üzerine çalışıyor.