Yeni TOEFL iBT® (Internet Based Test) Hakkında Bilinmesi Gerekenler

 

TOEFL (The TOEFL® test is the most widely respected English-language test in the world) sınavında öğrencilerin:

- Dinlediğini anlama becerisi (Listening Skills)

- Okuduğunu anlama becerisi (Reading Skills),

- Konuşma becerisi (Speaking Skills) ve

- Kompozisyon yazabilme becerisi (Written English Skills)

ölçülmektedir.

 

Yeni Sınav Sistemi Dört Bölümden Oluşuyor

Şimdiye kadar Listening, Reading, Structure ve Writing olmak üzere 4 bölümden oluşan TOEFL sınavı, yeni sistemle birlikte Listening, Reading, Speaking ve Writing bölümlerinden oluşacak. Yeni sistemde, İngilizce konuşabilme becerisi de sınanan beceriler arasında yer alacak.

 

iBT Puanları (PBT ve CBT Puanlarıyla Karşılaştırılması)

Yeni sınav, her bir bölüm (Listening, Reading, Speaking, Writing) 30 puan olmak üzere toplam 120 puan üzerinden değerlendirilecektir. iBT puanlarını eski sistem (PPT ve CBT) puanlarıyla karşılaştırmak için tıklayın...

Bölüm

Puan

Listening

30

Reading

30

Speaking

30

Writing

30

Toplam

120

 

TOEFL iBT® Sınavı ve Getirilen Değişiklikler

ETS, 2005 yılı itibarıyla TOEFL sınavını internet üzerinden yapmaya başlamıştır. Sınavda yapılan değişiklikler aşağıdaki başlıklar altında sıralanabilir:

Etkili iletişim için önemli olan tüm dil becerileri sınanacaktır: Yeni sınav sisteminde, İngilizce iletişim kurabilmek için önemli olan speaking, listening, reading ve writing becerilerinin ölçülmesi amaçlanmaktadır.

Tüm dünyada güvenli sınav merkezlerinde internet üzerinden gerçekleştirilecektir: Tüm dünyada yaygınlaştığında eski sistem computer-based (CBT) ve paper-based (PBT) sınavları kaldırılacaktır.

Bazı sorular, sınav adaylarının birden fazla dil becerisini birlikte kullanma yeteneğini ölçmektedir:  Kolej ve üniversitelerde akademik İngilizce'yi başarıyla kullanabilmek için öğrencilerin sınıfta dil becerilerini birarada kullanmaları gerekecektir. Yeni birleşik (integrated) soru tipi, öğrencilerin girmeyi planladıkları akademik ortamlarda ihtiyaç duyacakları etkin iletişim araçlarını başarıyla kullanmalarına yardımcı olur.

INTEGRATED (BİRLEŞİK) BÖLÜMDE İSTENEN:

Oku-dinle-soruya konuşarak cevap ver

Dinle-soruya konuşarak cevap ver

Oku-dinle-soruya yazarak cevap ver...

Yeni sınav sisteminde Structure bölümü kaldırılarak Speaking bölümü eklenmiştir: Yeni sınav sisteminde Structure bölümü kaldırılmış, yerine Speaking bölümü eklenmiştir. Ancak sınav adayları, tüm bölümlerde gramerden sorumlu tutulacaktır. Speaking bölümünde altı görev (soru) bulunmaktadır. Bu bölümde sınav adayları mikrofona konuştuktan sonra, kaydedilen cevaplarını kulaklıktan dinleme imkânına sahip olacaklar. Cevaplar dijital olarak kaydedilecek ve ETS'nin Online Değerlendirme Ağı'na (Online Scoring Network) gönderilecektir. Online Değerlendirme Ağı'nda uzmanlar bu cevapları dinleyerek değerlendirecektir. Değerlendirmenin doğruluğu açısından uzmanlar dikkatle izlendiğinden, sınav adayları, speaking skorlarının güvenilirliği konusunda emin olabilirler.

Writing bölümü genişletildi: Yeni sınav sisteminde sınav adaylarının okudukları ve dinledikleri pasajlara cevap vermeleri ve görüşlerini belirttikleri bir kompozisyon yazmaları istenecektir. Bu bölümde de cevaplar uzmanlar tarafından ETS'nin Online Değerlendirme Ağı aracılığıyla değerlendirecektir.

Yeni sınav yaklaşık 4 saat sürmektedir: Tüm sınav bölümleri bir günde tamamlanacak, sınav merkezine ikinci kez gidilmesine gerek kalmayacaktır.

Not tutulmasına izin verilmektedir: Sınav adayları her bölümde not tutabilecek ve sorulara cevap verirken bu notlardan faydalanabilecektir. Sınavdan sonra, not tutmak için alınan tüm kağıtlar imha edilmek üzere sınav merkezine teslim edilecektir.

Yeni skor sistemi, sınav adaylarının İngilizce dil kabiliyetini açıklamayı sağlamaktadır: ETS, dört beceri için ayrı bir skor ve toplam skor değerlendirmesiyle kapsamlı bir skor bilgilendirmesi sağlamaktadır. Sonuç belgesinde, skorlara ek olarak performans değerlendirmesi de yer alacaktır.

Yeni sistemde skorlar online olarak bildirilecektir: Yeni sınav sisteminde sınav adayları, sınava girdikten 15 iş günü sonra sonuçlarını online olarak öğrenebilecektir. Buna ek olarak sonuç belgeleri postayla da gönderilecektir.

 

TOEFL iBT®'de Yapılan Değişikliklerin Amacı

Akademik düzeyde iletişim kurabilme becerisinin ölçülmesi

Yeni sınav sistemi kolej ve üniversitelerin öğrencilerin akademik düzeyde İngilizce konuşma becerilerine sahip olup olmadığını bilmelerini sağlamaktadır. Yeni Speaking bölümü sınav adaylarının İngilizce konuşma becerisini değerlendirmekte, eklenen birleşik (Integrated) Writing ve Speaking bölümleri ise, iletişim kurarken dil becerilerini birlikte kullanabilme kabiliyetini ölçmektedir.

Dilin gerçekten ne düzeyde kullanıldığının yansıtılması

Birden fazla becerinin sözkonusu olduğu yeni Integrated bölümlerde, dilin gerçekten nasıl kullanıldığının yansıtılması amaçlanmaktadır. Yeni TOEFL iBT® sınavına hazırlanırken öğrenciler, İngilizce becerilerini akademik düzeyde ve doğru iletişim kurabilecek şekilde geliştirmeyi öğreneceklerdir.

İngilizce öğrenirken ve öğretirken en iyi pratiğin sağlanması

Geçmişte, dil öğrenimi gramere dayalıydı ve öğrenciler iletişim kurma becerisini geliştirmeye ihtiyaç duymadan yüksek skorlar alabilmekteydi. Günümüzde ise, hem öğretenler hem de öğrenenler, İngilizce iletişim kurmanın önemini kavramıştır. Birçok İngilizce eğitim programında iletişim kurabilme ve becerilerin birlikte kullanılmasına yönelik dersler verilmektedir.

 

Sınav Formatı

BÖLÜM

SORU SAYISI

SÜRE

Reading

Her biri 12-14 sorudan oluşan 3-5 pasaj

60-100 Dakika

Listening

Her biri 6 sorudan oluşan 4-6 konferans

Her biri 5 sorudan oluşan 2-3 konuşma

60-90 Dakika

ARA

 

10 Dakika

Speaking

2 independent (bağımsız) ve 4 integrated (bütünleşik/birleşik) olmak üzere toplam 6 bölüm (soru)

20 Dakika

Writing

1 integrated (bütünleşik) bölüm

1 independent (bağımsız) bölüm

20 Dakika

30 Dakika

 

Sınava Ne Zaman ve Nasıl Girilebilir?

Sınava girebileceğiniz yerler, kayıt yöntemleri vs. konusunda web sitemizde ayrıntılı bilgi yer almaktadır. Anasayfamızda  "TOEFL Sınavına Online Kayıt Adımları" ve "Sınav Adaylarının Dikkat Etmesi Gereken Hususlar" linklerinden girebileceğimiz sayfaları gözden geçiriniz.

www.ets.org adresinden TOEFL bölümüne girdiğinizde, sınav merkezlerini görebilmeniz için kayıt olacakmış gibi kullanıcı adı ve şifre almanız gerekecektir. Kullanıcı bilgileriyle girdiğinizde, ülke olarak Türkiye'yi seçip sınava gireceğiniz ili belirlemeniz gerekir.

 

Sınava Boğaziçi Üniversitesi'nde Girmek İçin

Boğaziçi Üniversitesi Mayıs 2006 itibarıyla ETS'ye bağlı Yetkili TOEFL iBT Sınav Merkezi olmuştur. Sınava üniversitemizde girmek için www.ets.org adresinde TOEFL linkine bağlandıktan sonra, ülke olarak Türkiye'yi seçmeniz gerekir. Sınav türü olarak İstanbul iBT ve daha sonra açılacak kutuda sınav yeri olarak sadece "İstanbul" seçeneğini işaretlediğinizde, bu başlık altındaki sınav merkezleri arasında Boğaziçi Üniversitesi'ni bulabilirsiniz. Kayıtla ilgili ayrıntılı bilgi için anasayfamızdan girebileceğiniz "TOEFL Sınavına Online Kayıt Adımları" sayfamızı ziyaret ediniz.

 

Yeni Sınav Sisteminde Kompozisyon Yazımı

TOEFL iBT® sınavında CBT'dekinden farklı olarak kompozisyonu kağıda yazma seçeneği kaldırılmıştır. Sınav adayları, WRITING bölmünde kompozisyonları sadece bilgisayarda yazabilecektir. Bununla birlikte, eski sistemden farklı olarak, tüm bölümlerde not tutabilme imkanı getirilmiştir. Sınavda not tutmak için kullanılacak kağıtlar sınav merkezi tarafından sağlanacaktır. Dışarıdan kağıt getirilmesi yasaktır. Not tutmak için verilen kağıtlar sınav başlarken dağıtılacak, sınav bitiminde toplanacaktır.

 

WRITING ve SPEAKING Bölümlerinin Değerlendirilmesi

Reading ve Listening bölümleri doğrudan bilgisayar tarafından değerlendirilirken, Writing ve Speaking bölümleri uzmanlar tarafından değerlendirilecektir. Sınav sırasında kaydedilen konuşma ve yazma cevapları internet üzerinden ETS sınav merkezine gönderilir. Her iki bölümde farklı derecelendirme sistemi kullanılır. Writing bölümünde (her bir writing sorusu için ikişer derecelendirme olmak üzere) dört farklı derecelendirme sistemi uygulanır. Speaking bölümünde (her bir writing sorusu için altışar derecelendirme olmak üzere) on iki farklı derecelendirme sistemi uygulanır.

Writing soruları 0 - 5 puanları arasında, Speaking soruları 0 - 4 puaları arasında derecelendirilir.

 


 

SINAVLA İLGİLİ AYRINTILI BİLGİ İÇİN ETS TARAFINDAN YAYINLANAN "TOEFL iBT® TIPS" KİTAPÇIĞINI İNDİRİNİZ...