Başvuru

  • Başvurular Boğaziçi Üniversitesi'nin her yıl Akademik Takvim'de ilan ettiği genel lisansüstü başvuru dönemi sırasında Kayıt İşleri Şube Müdürlüğüne yapılır. Başvuru dönemleri sırasında kontenjan ve kabul şartları ilan edilir. Bu bilgilere Boğaziçi Üniversitesinin http://adaylar.boun.edu.tr/tr-TR/Anasayfa adresli internet sayfasından ulaşılabilinir.

 

  • Başvuru İçin Gerekli Belgeler ve Koşullar:

 

1. http://registration.boun.edu.tr/BUIS/BUISAPPS/GradApplication.aspx adresinden yapılacak başvuru

2. Dört yıllık lisans not belgesi (transkript) aslı ile yüksek lisans not belgesi (transkript) aslı

3. İki adet tavsiye mektubu. Tavsiye mektupları için Bölüme ait özel formla buradan indirilerek tavsiyede bulunacak kişilere doldurtulacaktır.

4. Bölümde ait özel  Başvuru Formu (Buradan indirilebilir).

5. Çıkış belgesinin veya diplomanın fotokopisi (Lisans ve yüksek lisans)

6. Disiplin sicilini gösterir belge

7. İngilizce bildiğine dair belge (TOEFL IBT en az 79, yazma bölümü en az 24 veya IELTS en az 7). Bu sınavlara girmemiş adaylar Boğaziçi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu BUEPT sınavından en az 60 almak zorundadırlar. (Tüm bu sınav sonuçları iki yıl için geçerlidir. Sınav sonuç belgelerinin Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından onaylanması gerekmektedir.)

8. ALES sınav sonuç belgesi. GRE sınav sonuç belgesi de kabul edilir. ALES için minimum puan 70, GRE için toplam puan GRE sayısal: 155 ve GRE Sözel: 152 olmalıdır. (Bu sınavlar iki yıl için geçerlidir.)

9. Yüksek lisans mezuniyet notunun 4 üzerinden en az 3 olması gerekmektedir.

10. Başvuran adayların Çeviribilim alanında niçin doktora eğitimi almak istediklerini ve hangi konularda çalışma yapacaklarını anlatan detaylı bir “statement of purpose”

11. Çeviribilim Bölümü Doktora Programına başvuran adayların tezli bir yüksek lisans programından mezun olmaları ve tezlerini tamamlamış olmaları gerekmektedir.

12. Adaylar yüksek lisans tezlerinin bir kopyasını başvuru döneminde (bilim sınavlarından önce) Bölüme teslim edeceklerdir.

13. Bölümde yapılacak yazılı ve sözlü bilim sınavlarında başarılı olmak. Adaylar bilim sınavları için Bilim Sınavı başlığında yer alan metinlerden oluşan okuma paketinden sorumlu tutulacaklardır. Okuma paketi başvuru dönemi sırasında Üniversite dışındaki bir fotokopiciden edinilecektir. Bilim sınavlarının tarih, saat ve yerleri başvuru dönemi sırasında Üniversitenin internet sayfasında ilan edilmektedir.

14. Eksik belgeyle yapılan başvurular kabul edilmemektedir.