Program

Çeviribilim Doktora Programının amacı, yazılı ve sözlü çeviriyi bağımsız ve bilimsel bir araştırma alanı olarak ele almaktır. Böylece çevirinin kuramsal, tarihsel, eleştirel ve yöntemsel boyutlarına ışık tutacak araştırmalar yapılmasına olanak tanınır. Doktora programının önceliklerinden biri çeviri olgusu aracılığıyla Türk kültürünün diğer kültürlerle etkileşimini incelemektir. Kültürel süreçlerin araştırılması sosyoloji, edebiyat bilimi, psikoloji, tarih, siyasetbilim, felsefe, kültür araştırmaları gibi farklı disiplinleri içeren bir yaklaşımı gerektirdiğinden Doktora Programı disiplinlerarası bir bakış açısı sunmaktadır. Doktora programına kabul edilmek için adayların Bölüm tarafından onaylanan üçüncü bir dilde (Türkçe ve İngilizce'ye ek olarak) yetkin olmaları ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetmeliğince gerekli görülen şartları yerine getirmeleri gerekmektedir. Doktoraya başlayan öğrencilerin Bölüm tarafından belirlenen önkoşul derslerini almaları gerekebilir. Öğrenciler 8 dersi (24 kredi) başarıyla tamamladıktan sonra Yeterlilik sınavına girerler. Sınavda başarılı olan öğrenciler hazırladıkları doktora tezini savunarak mezun olurlar.

                                                          Birinci Yıl

Birinci Yarı Dönem

Kr.

İkinci Yarı Dönem

Kr.

TR 601

Çeviri Kuramı Tarihi

3

TR 622

Çeviri Kuramları ve Eleştiri Uygulamaları

3

TR 611

Çağdaş Çeviri Kuramları Semineri

3

TR 630

Çeviribilimde Araştırma Yöntemleri

3

TR 621

Osmanlı/Türk Toplumunda Çeviri Tarihi

3

TR 632

Çeviribilim Üzerine Yönlendirilmiş Okumalar

3

TR 680-689

Çeviribilimde Özel Konular

3

-- --

Sınırsız Seçmeli

3

TR 700 Seminer 0      

TOPLAM

 

12

TOPLAM

 

12

 

TR 790

Doktora Tezi

Toplam: 24 kredi

 

Çeviribilim Bölümü Çeviribilim Doktora Programı bünyesinde açılabilecek tüm derslere ve ders tanımlarına, üniversitenin web sayfasındaki lisansüstü katalogu linklerinden erişilebilir. Aşağıda belirtilen link, üniversite senatosu tarafından kabul edilen  yeni derslere ve ders isim, içerik veya kredilerindeki tüm düzeltmelere ilişkin en güncel bilgileri içermektedir. Lütfen bakınız: www.boun.edu.tr/graduate/index_tur.html