Bilim Sınavı

Yazılı sınavda adaylardan A dillerinden B dillerine güncel konularla ilgili bir metni yazılı olarak çevirmeleri istenecektir. Ayrıca C dilinde verilecek bir metni de A diline yazılı olarak çevirmeleri istenecektir. Sözlük kullanılmasına izin verilmeyecektir.

Sözlü sınavda ise adaylardan jüri üyelerinin güncel konularda yapacakları 3-5 dakikalık konuşmaları not almadan dinleyip aktif dillerine aktarmaları istenecektir (B ve C dillerinden A diline ve A dilinden B diline). Sözlü sınavda eşzamanlı çeviri (simültane çeviri) yaptırılmayacaktır. Sözlü sınavda adaylardan A ve B dillerinde güncel konularda kısa konuşmalar yapmaları da istenebilecektir.