Başvuru

BAŞVURU VE KAYIT

Başvurular Boğaziçi Üniversitesi’nin her yıl Akademik Takvim'de ilan ettiği genel lisansüstü başvuru dönemi sırasında  Kayıt İşleri Şube Müdürlüğüne yapılır. Başvuru dönemleri sırasında kontenjan ve kabul şartları ilan edilir. Bu bilgilere Boğaziçi Üniversitesinin http://adaylar.boun.edu.tr/tr-TR/Anasayfa adresli internet sayfasından ulaşılabilir.

 

Başvuru Koşulları ve Gerekli Belgeler:

1. http://registration.boun.edu.tr/BUIS/BUISAPPS/GradApplication.aspx adresinden yapılacak başvuru

2. Dört yıllık not belgesi (transkript) aslı

3. İki adet tavsiye mektubu. Tavsiye mektupları için Bölüme ait özel formlar buradan indirilerek tavsiyede bulunacak kişilere doldurtulacaktır.

4. Bölümden alınacak Başvuru Formu (Buradan indirebilirsiniz).

5. Diploma fotokopisi

6. Disiplin sicilini gösterir belge

7. İngilizce yeterliliğini gösterir belge (TOEFL IBT en az 79, yazma bölümü en az 24 veya IELTS en az 7). Bu sınavlara girmemiş adaylar Boğaziçi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu BUEPT sınavından en az 60 almak zorundadırlar. Tüm bu sınav sonuçları iki yıl için geçerlidir. TOEFL ve IELTS sonuç belgelerinin Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından onaylanması gerekmektedir.)

8. Lisans mezuniyet notunun 4 üzerinden en az 2.25, 100 üzerinden en az 60 olması gerekmektedir.

9. Adayların anadilleri dışında programda eğitim verilen dillerden en az ikisini çok iyi derecede biliyor olmaları gerekmektedir. Bu dillerden en az biri A, en az biri B, en az biri de C düzeyinde olmalıdır. Adaylar Dil düzeylerini gösteren bir belgeleri varsa başvurularına ekleyeceklerdir. A dili çevirmenlerin anadili/en güçlü olduğu dildir. B dili çevirmenlerin ikinci en güçlü dilidir. Çevirmen bu dile çeviri yapacak yetkinliğe sahiptir. C dili çevirmenlerin üçüncü dilidir. Bu dilden A ve B dillerine çeviri yapabilir, ancak A ya da B dillerinden bu dile çeviri yapmaz.

10. Başvuran adayların Konferans Çevirmenliği alanında niçin yüksek lisans eğitimi almak istediklerini anlatan bir “statement of purpose.” Adaylar dillerinin yukarıdaki kategorilerden hangilerine uyduğunu “statement of purpose”larında belirtmelidir.

11. Gerekli başvuru koşullarını yerine getiren adaylar yazılı ve sözlü bilim sınavlarına gireceklerdir.

12. Adayların, dünyadaki gelişmeler, AB ve Türkiye’deki güncel olaylar konusunda bilgilenmeleri önerilir.

13. Konferans Çevirmenliği Yüksek Lisans Programı, doğası gereği, değişken saatlerde derslere gelinmesini ve konferanslara katılımı gerektiren bir programdır. Adayların esnek ders saatlerine uyabilmeleri büyük önem taşımaktadır.

14. Eksik belgeyle yapılan başvurular kabul edilmemektedir.