Program

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü’nün sunduğu Konferans Çevirmenliği zTezsiz Yüksek Lisans Programı iki yıllık, çok-dilli ve tezsiz bir programdır ve çeviri, hukuk, işletme, uluslararası ilişkiler, ekonomi, tıp, mühendislik gibi farklı alanlarda lisans eğitimini tamamlamış adaylara yöneliktir. Adayların Türkçe’nin yanısıra ileri düzey İngilizce bilmesi, ayrıca Fransızca, Almanca,İspanyolca ya da İtalyanca (İngilizce ve Türkçe dışındaki diller programın açıldığı dönemlerde belirlenmektedir) dillerinden birinde de çeviri yapabilecek düzeyde yetkinliği olması gerekmektedir. Konferans Çevirmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programının başlıca iki birbirini tamamlayıcı amacı vardır. Bunlardan ilki, Türkiye’de ve uluslararası iş çevrelerinde çokdilli konferans çevirmenlerine artan talep ve yakın gelecekte olası Avrupa Birliği üyeliği ışığında, öğrencilere konferans çevirmeni olarak gerek duyacakları bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Programın diğer amacı ise, hızla gelişmekte olan Sözlü Çeviri Araştırmaları konusunda yetkin, kendi süreç ve konumunu sorgulayabilen, alanla ilişkili kuram ve yöntemleri bilen ve kullanabilen, eleştirel düşünceye sahip çevirmenler yetiştirmektir.

 

Ders Programı

 

                                                          Birinci Yıl

Bilimsel Hazırlık (Tüm öğrenciler için zorunludur-alınan krediler YL programı dahilinde sayılmayacaktır)

Kr.

ECTS

Birinci Yarı Dönem

Kr.

ECTS

INT 301

Ardıl Çeviriye Giriş

3

5

INT 501

Eşzamanlı Çeviri B<>A

4

8

INT 318

Eşzamanlı Çeviriye Giriş

3

5

INT 503

Eşzamanlı Çeviri C>A

3

6

INT 320

Toplum Çevirmenliği

3

5

INT 505

Konferanslarda  Eşzamanlı Çeviri

4

8

INT 417

Ardıl Çeviri

3

5

INT 508

Sözlü Çeviri Kuramı

3

7

TR 403

Uluslararası Örgütlerin Siyasal Söylemi

3

5 INT 509

 Ardıl Çeviri B<>A

4

8

 

     

INT 511

 Ardıl Çeviri C>A

3

6

TOPLAM   15 25 TOPLAM   21 43

İkinci Yıl

İkinci Yarı Dönem

Kr.

ECTS

Üçüncü Yarı Dönem

Kr.

ECTS

INT 502

İleri Eşzamanlı Çeviri B<>A

4

8

INT 517

Sözlü Çeviri Araştırma Projesi

0

6

INT 504

İleri Eşzamanlı Çeviri C>A

3

6

 

 

 

 

INT 506

Konferanslarda İleri Eşzamanlı Çeviri

4

8  

 

 

 

INT 510

İleri Ardıl Çeviri B<>A

4

8

 

 

 

 

INT 512

İleri Ardıl Çeviri C>A

3

6

 

 

 

 

INT 514

 İleri Düzey Sözlü Çeviri Becerisi

0

5

 

 

 

 

TOPLAM   18   TOPLAM   0 6

Toplam: 39 kredi

Toplam: 90 ECTS

 

Çeviribilim Bölümü Konferans Çevirmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı bünyesinde açılabilecek tüm derslere ve ders tanımlarına, üniversitenin web sayfasındaki lisansüstü katalogu linklerinden erişilebilir. Aşağıda belirtilen link, üniversite senatosu tarafından kabul edilen  yeni derslere ve ders isim, içerik veya kredilerindeki tüm düzeltmelere ilişkin en güncel bilgileri içermektedir. Lütfen bakınız: www.boun.edu.tr/graduate/index_tur.html