Başvuru

Başvurular Başvurular Boğaziçi Üniversitesi'nin her yıl Akademik Takvim'de ilan ettiği genel lisansüstü başvuru dönemi sırasında Kayıt İşleri Şube Müdürlüğüne yapılır. Başvuru dönemleri sırasında kontenjan ve kabul şartları ilan edilir. Bu bilgilere Boğaziçi Üniversitesinin http://adaylar.boun.edu.tr/tr-TR/Sayfa/Basvuru sayfasından ulaşılabilinir

 

Başvuru İçin Gerekli Belgeler ve Koşullar:

 

1. http://registration.boun.edu.tr/BUIS/BUISAPPS/GradApplication.aspx adresinden yapılacak başvuru

2. Dört yıllık not belgesi (transkript) aslı

3. İki adet tavsiye mektubu. Tavsiye mektupları için Bölüme ait özel formlar buradan indirilerek tavsiyede bulunacak kişilere doldurtulacaktır.

4. Bölüme ait özel Başvuru Formu (Buradan indirebilirsiniz).

5. Çıkış belgesinin veya diplomanın fotokopisi

6. Disiplin sicilini gösterir belge

7. Başvuru ücreti dekontu

8. İngilizce bildiğine dair belge (TOEFL IBT en az 79, yazma bölümü en az 24 veya IELTS en az 7). Bu sınavlara girmemiş adaylar Boğaziçi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu BUEPT sınavından en az 60 almak zorundadırlar. (Tüm bu sınav sonuçları iki yıl için geçerlidir. Sınav sonuç belgelerinin Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından onaylanması gerekmektedir.

9. ALES sınav sonuç belgesi. GRE sınav sonuç belgesi de kabul edilir. ALES için en az 55 puan (sözel) şartı aranmaktadır. GRE için mimimum puan GRE sayısal: 149 ve GRE Sözel: 146 olmalıdır. (ALES sonucu üç, GRE sonucu iki yıl için geçerlidir.)

10. Lisans mezuniyet notunun 4 üzerinden en az 2.5, 100 üzerinden en az 70 olması gerekmektedir

11. Başvuran adayların Yazılı Çeviri alanında niçin yüksek lisans eğitimi almak istediklerini anlatan “statement of purpose”

12. Bölümde yapılacak yazılı ve sözlü bilim sınavlarında başarılı olmak. Adaylar bilim sınavları için aşağıdaki listede yer alan metinlerden oluşan okuma paketinden sorumlu tutulacaklardır. Okuma paketi başvuru dönemi sırasında Üniversite dışındaki bir fotokopiciden edinilecektir. Bilim sınavlarının tarih, saat ve yerleri başvuru dönemi sırasında Üniversitenin internet sayfasında ilan edilmektedir.

13. Eksik belgeyle yapılan başvurular kabul edilmemektedir.