Dersler

 

TR 501 Çeviri Uygulamasında Yaklaşımlar (2 + 0 + 3) 3

Kaynak metinde dilsel ve kültürel inceliklerin yorumlanması ve erek metinde yeniden yapılandırılması konusunda öğrencilerin becerilerini geliştirmeye yönelik yoğun çeviri alıştırmaları. Çeviribilim terminolojisinin ve tüm başvuru malzemelerinin kullanımı.

 

TR 511 Edebiyat Çevirisi I (2 + 0 + 3) 3

Çeşitli edebiyat metinlerinin çevirisi için stratejiler geliştirmek amacıyla edebiyat söyleminin irdelenmesi. Özellikle tiyatro metinleri üzerinde durularak, stratejilerin sürekli alıştırmalarla uygulanması.

 

TR 512 Edebiyat Çevirisi II (2 + 0 + 3) 3

Çeşitli edebiyat metinlerinin çevirisi için stratejiler geliştirmek amacıyla edebiyat söyleminin irdelenmesi. Özellikle şiir, roman ve öyküler üzerinde durularak, stratejilerin sürekli alıştırmalarla uygulanması.

 

TR 521 Çeviri Kuramları (3 + 0 + 0) 3

Başlangıcından günümüze çeviri kuramlarının incelenmesi. Çağdaş kuramların çeviri süreci, çeviri eleştirisi ve çeviri eğitimindeki rolü ve işlevinin vurgulanması. Dönem ödevi.

 

TR 522 Çeviri Eleştirisi (3 + 0 + 0) 3

Edebiyat ve felsefe metinlerinin yayımlanmış çevirilerinde eleştirilecek alanların saptanması. Metinlerin, çeviribilim alanındaki son gelişmelere dayanarak, farklı açılardan incelenip eleştirilmesi. Dönem ödevi.

 

TR 524 Redaksiyon (3 + 0 + 0) 3

Çevirilerin yayın editörlüğü ve redaksiyonu. Uzun bir çeviri metnin yayına hazırlanması.

 

TR 526 Edebiyat Eleştirisi ve Çeviri Kuramları (3 + 0 + 0) 3

Edebiyat eleştirisinin ve çeviri kuramlarının ikiyüz yıllık etkileşimi. Bu etkileşimin artsüremli ve eşsüremli boyutlarının çözümlenmesi.

 

TR 529 Biçembilim (3 + 0 + 0) 3

Edebiyatta yaratıcı anlatımın ayırdedici özelliklerinin irdelenmesi. Çeviri sürecinde biçemin oynadığı rol gözönünde bulundurularak Türk ve Batılı yazarların çeşitli türlerdeki yapıtlarının incelenmesi. Dönem ödevi.

 

TR 530 Çeviride Araştırma Yöntemleri (3 + 0 + 0) 3

Araştırmaya yöntemsel yaklaşım. Çeviribilim alanında bir araştırma projesinin biçimlendirilmesi: seçim, planlama ve araştırma teknikleri. Farklı kuramların uygun bir araştırma alanı ile bağlantılandırılması.

 

TR 532 Çeviri Projesi (3 + 0 + 3) 4

Eksiksiz bir metnin bir danışmanın gözetiminde çevrilmesi. Çeviri sürecini ve karşılaşılan sorunları açıklayan bir yazı; teknik terimlerin yer aldığı bir sözlük; kaynakça.

 

TR 579 Yüksek Lisans Semineri (0 + 1 + 0) Kredisiz

Öğretim üyeleri, misafir konuşmacılar ve yüksek lisans öğrencilerinin katılımıyla çeviriye yeni bakış açılarının getirilerek çeviribilim ile ilgili konuların daha derinden kavranması.

 

TR 690

Tez

 

Derslere devam zorunluluğu vardır. Bu nedenle başvuracak adayların hafta içi en az iki buçuk gün eğitime devam edebilecek durumda olmaları gerekmektedir.

* Gerekli görülürse kabul edilen adaylar 1 veya 2 dönem bilimsel hazırlık dersleri alabilirler.